Sunday, February 10, 2013

မင္းမႏွင္လည္း

ခ်စ္သူ အၿပစ္မယူ
မင္းနဲ႔အတူ နစ္ေယာက္တြဲ ဘ၀ကို ၿဖတ္သန္းၾကစို႔
တခဏတာ မဟုတ္ဘဲ တသက္သာအခ်စ္မ်ားနဲ
႔ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းထဲမွာ။
 တို႔ရင္မွာ နားလည္မႈေတြနဲ႔ အခ်စ္ဆိုတာ ဘသတစ္ခုလို႔
 အၿပည္႔အ၀ယံုၾကည္ၿပီး
အတူလက္တြဲ ရင္ဆိုၾကစို႔ ခ်စ္သူေလး။                                          
                                                                                                                         

                                                                                                       နွလံုးသားပိုင္ရွင္


                                        

No comments:

Post a Comment